SC CAPIV TEHNIC SRL  
   Home      Servicii RSVTI

                                                                             Printre sarcinile specifice activitãþii de RSVTI se aflã:

 
 • Identificarea si înregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR detinute de persoanele juridice
 • Asigurarea exploatarii corecte si legale a acestora, în conformitate cu dispozitiile prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR .
 • Informarea beneficiarului, în scris, de orice problema sau defectiune aparuta la instalatiile pe care acesta le detine.
 • Informarea beneficiarului de apropierea termenelor legale pentru efectuarea autorizarilor la instalatiile pe care acesta le detine
 • Ţine evidenţa echipamentelor si instalatiilor, urmăreste efectuarea la termen a verificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcţiona;
 • Urmăreste pregătirea echipamentelor si instalatiilor pentru verificările tehnice oficiale şi participa la efectuarea lor;
 • Supravegheaza ca echipamentele si instalatiile să fie folosite în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele specifice de protecţia muncii;
 • Urmăreste realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale;
 • Intocmeste si examineaza (în mod regulat) registrul de evidenţă a  supravegherii şi  ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
 • Interzice manevrarea echipamentelor si instalatiilor de către persoane neautorizate;
 • Efectueaza instructajul profesional cu manevranţii şi stivuitoriştii, o dată pe semestru;
 • Organizeaza examinarea periodică anuală a stivuitoriştilor, manevranţilor si legatorilor de sarcina, participa în comisia de examinare, aplica viza anuala in carnete;
 • Participa la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii, urmăreste îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
 • Urmăreste efectuarea reparaţiilor numai de către agenţi economici autorizaţi, conform prevederilor prescripţiilor tehnice;
 • Urmăreste modul în care se asigură exploatarea echipamentelor si instalatiilor în toate secţiile sau sectoarele;
 • Ţine evidenţa stivuitoriştilor, manevranţilor si legatorilor de sarcina autorizaţi;
 • Efectueaza verificarile necesare pentru autorizarea de functionare (AF), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Efectueaza controlul periodic la scadenta (CP) si controlul reparatiilor controlate (RC), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Se asigura ca exista documentatia tehnica pentru fiecare echipament, in vederea intocmirii cartii echipamentului;
      

                  De ce persoana juridica RSVTI?

 • Nu este necesara angajarea cu contract de munca a persoanei fizice ce indeplineste ocupatia de RSVTI.
 • Nu sunteti afectat de fluctuatia de personal.
 •  Nu trebuie sa asigurati pe durata concediului de odihna sau medical ale persoanei angajate ca RSVTI inlocuitor cu aceeasi calificare    care sa preia temporar atributiunile.
 • Costuri mai mici si fixe.
 • Fara taxele asigurarilor sociale aferente contractelor de munca.
 • Operare simpla: Contract anual si o singura factura lunara.

În conformitate cu Legea nr. 64/2008, M. Of. nr. 240 din 27 martie 2008 privind functionarea în conditii de sigurantã a instalatiilor sub presiune, instalatiilor deridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil detinatorii de echipamente si instalatii au obligatia sa numeasca personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalatiilor, în raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, acesta trebuind sã fie autorizat de ISCIR si va purta denumirea de RSVTI.”

Art. 15

Pct. 1. Persoana fizicã sau juridicã ce detine/utilizeazã instalatii/echipamente prevazute în anexa nr. 2 pct. 1-4 si în anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 are obligatia sa le înregistreze la ISCIR, sa tinã evidenta centralizatã a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenitã în situatia tehnicã sau juridicã a acestora, în conformitate cu prevederile prescripþiilor tehnice. Pct. 2. Persoana fizicã sau juridicã ce detine / utilizeazã instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica în utilizare a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.
 

Art. 25

NERESPECTAREA PREVEDERIOR ART.15 SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 30.000 RON LA 40.000 RON.

 
CONTACT:
 
Ing. Mironescu Georgiana
Tel:0751.171.987
Fax: 0318.160.433
E-mail: capivtehnic@gmail.com
 

SC CAPIV TEHNIC SRL – Bucuresti   CUI 25050683,  J40 /1295/03.02.2009, Tel: 0751.171.987; Fax: 0318.160.433 E-mai:capivtehnic@gmail.com